NTI-skolan

Matematik 5000 Kurs 2a Röd och Gul Lärobok Digitalbok

Matematik 5000 Kurs 2a Röd och Gul Lärobok Digitalbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 144 kr
ISBN: 9789127439153
Utgivningsdatum: 20141125
Språk: Svenska
Författare: Alfredsson, Lena
Bråting, Kajsa
Erixon, Patrik
Heikne, Hans


Matematikläromedlet som motiverar alla!
Läromedelsserien Matematik 5000 täcker alla kurser på gymnasiet och vuxenutbildningen. Du kan ta del av det pedagogiska innehållet i många olika former, tryckt eller digitalt. Välj själv utifrån hur du och dina elever arbetar bäst.
Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.
GRATIS LÄXHJÄLP FÖR MATEMATIK 5000  Missa inte att vi nu har gratis läxhjälp på Facebook för alla elever som använder Matematik 5000. Ytterligare stöd för dig och dina elever!facebook.com/matematik5000laxhjalp ntiskolan - Logga