Palin - Enkla läsövningar

Palin - Enkla läsövningar

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 78,00 kr
ISBN: 7762-109-6
Språk: Svenska
Författare: Lindbeck, Gunnilla


Elementära läsövningar som kan användas tidigt, när samtliga ljud utom c,x,z och q inlärts.

Innehåller ljudanalys och läsförståelseövningar i stegrad svårighetsgrad, bl.a:

• Ljudenligt stavade en-, två- och trestaviga ord utan konsonantförbindelser
• Ändelserna -er, -ar, -en, -et.
• Högfrekventa ej helt ljudenligt stavade ord.
• Konsonantförbindelserna skr,str,spj och spr.

Utmärkt för klass- och specialundervisning. Innehåller 34 övningar. Format A5.

Används tillsammans med Palinram (art nr. 7762-000-6) och Universal (art nr. 7762-100-3), som köps separat.

Smakprov ur boken går att hitta här

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva - Läsa och skriva
Sfi: Målområde - Läsförståelse