Lycko - Läs med Lycko - Ändelser

Lycko - Läs med Lycko - Ändelser

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 71,00 kr
ISBN: 7762-254-3
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


En fristående fortsättning på Läs med Lycko 1 och 2.
Innehåller övningar som visar hur substantiv i singular böjs med tillhörande adjektiv. Övningarna passar elever som klarar av att ljuda ihop några ord på rad likaväl som mer läskunniga elever som har behov av att lära sig det svenska språkets böjningar.

Övningarna är grupperade i par. De med udda nummer presenterar ordens stam och går från bild till ord. Övningarna med jämna nummer går från ord till bild och visar samma substantiv i bestämd form tillsammans med adjektivets böjning. Alla ord är skrivna med gemener för att tydliggöra att det inte handlar om hela meningar.

I de första tio övningarna återfinner läsaren flera av de tidigare behandlade orden ur Läs med Lycko 1 och 2. Ändelser kan därför användas som en naturlig fortsättning på dessa. De fyra sista övningarna introducerar enbart nya ord, lite längre och med fler konsonatförbindelser.

Innehåller 32 sidor och 14 övningar och är i formatet 14x26 cm.

Används tillsammans med Lycko Prima - svarslåda, art.nr. 7762-201-7 som köps separat här.

 Smakprov ur boken hittar du här.

 Passar för:
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva – tala, lyssna och samtala, skriva.
Sfi: tala, lyssna och samtala, läsa, skriva och förstå.