Engelska tärningar - Short stories

Engelska tärningar - Short stories

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 163,00 kr
ISBN: 7762-323-6


Sex olika tärningar som underlättar skrivandet när fantasin tryter. De blåa tärningarna visar vem som gör något, de gula var det sker och de röda vad det är som händer. Slå en eller två av varje och du är igång!
Mjuka tysta tärningar med sidan 5 cm.


Passar:
Lgr22 och Lspec22: Engelska - Kommunikationens innehåll, lyssna och läsa, tala, skriva och samtala.