1-2-3 Utan händer - Paket Addition/Subtraktion

1-2-3 Utan händer - Paket Addition/Subtraktion

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka ??.

Pris: 390,00 kr
ISBN: 7762-458-5


Utan händer! Paket med både additions- och subtraktionslådan.


Smarta kort i par där ena kortet visar frågan och det andra hur man räknar fram svaret. Tanken är att lära sig strategin för att komma fram till svaret. Använd som flashcards, inlärning av strategier, memory.


Additionslådan består av 40 par där 12 av paren är utan 10-talsövergång av entalen, övriga 28 är med tiotalsövergång. Totalt 80 kort, 8x8 cm, plus 3 strategikort som visar hur strategin för svarskortet är tänkt.


Subtraktionsslådan består av 40 par där 20 par är utan tiotalsövergång och 20 par med. Totalt 80 kort, 8x8 cm, plus 2 strategikort som visar hur strategin för svarskortet är tänkt.


Passar:
Lgr22 och Lspec22: Matematik - taluppfattning och tals användning.