Enhetsbingo - Omvandling

Enhetsbingo - Omvandling

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 200,00 kr
ISBN: 7762-495-0
Språk: Svenska


Enhetsbingo är en väg att på ett roligt sätt träna både omvandling och uppskattning av enheterna längd, vikt och volym. 

Varje enhets storlek är illustrerad med ett vardagsföremål och beskrivet på två olika sätt med tal. Leta efter utropet i omvandlad form på den egna bingobrickan.

För att kunna spela med färre elever och även individanpassa spelet är utropskorten och spelplanerna markerade med symboler i tre olika färger:

Stjärnor = längd, kvadrater = vikt, cirkar = volym

Välj mellan att spela med enbart en enhet eller blandade enheter genom att bestämma vilken sida av brickorna som ska vara uppåt.

Innehåller:
• 30 dubbelsidiga bingobrickor med vardera 16 rutor, totalt 60 olika brickor
• 90 utropskort
• spelmarker i papp
• handledning

Passar:
Lgr22: Matematik – geometri.