Lyssna Ljuda Läs I-A

Lyssna Ljuda Läs I-A

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 44,00 kr
ISBN: 7762-512-4
Språk: Svenska


Den första boken i serien Lyssna Ljuda Läs med sex sidor var av bokstäverna i, s, l, o, r, m, u och a.


Ljuda Lyssna Läs är en serie om tre böcker för läs- och skrivinlärning genom ljudning. Här arbetar eleverna med de svenska bokstavsljuden ett efter ett i en ordning som medger att de redan på bokstav nummer två kan ljuda samman ord ur vardagen. Eleven möter från början även andra bokstäver, varför koncentration på det aktuella bokstavsljudet blir centralt i arbetet.


Orden som eleven arbetar med blir genom serien längre och svårare och kräver mer ljudning. Som mest behöver sex bokstäver ljudas ihop. 


Innehåller:
• igenkänning av bokstäver
• urskiljning av bokstavsljud
• skrivning
• sammanljudning


För allas koncentration:
• Instruktioner som inte kräver läsning.
• Samma upplägg för alla bokstäver.
• En övning per sida.
• Stor och tydlig layout på A4 - format.


48 sidor i A4-format.


Författare: Nina Rosenblad
Illustratör: Anna Nordin


Smakprov ur boken går att hitta här.
Handledning finns att ladda hem här.


Producerat med stöd av
Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva - läsa och skriva