Gotlandsmodellen - Multiplikation på ett nytt sätt kopieringsunderlag

Gotlandsmodellen - Multiplikation på ett nytt sätt kopieringsunderlag

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 465,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
ISBN: 7762-648-0
Språk: Svenska
Författare: Berit Sefastsson


Gotlandsmodellen är ett effektivt sätt att lära sig multiplikation. I materialet ingår ett fullständigt introduktions-, tränings- och diagnosmaterial för inlärning enligt denna metod, som utgår ifrån svaren. 

Bortsett från de lättaste talen, där ena faktorn är 1 eller 10, så finns det 64 tal som ska övas in för att
vi på ”traditionellt sätt” ska lära oss multiplikationstabellerna. Med Gotlandsmodellen har vi istället
enbart 31 svar att fokusera på.

Alla multiplikationssvar har delats in i 6 områden; A, B, C, D, E och F.
Varje område har vardera endast 4,5 eller 6 svar. Metoden går ut på att man gör sig förtrogen med svaren inom respektive område.
T.ex.: Tre tal blir 36, nämligen 6x6, 4x9 och 9x4. De hör till samma tabellområde och lärs in samtidigt.

På detta sätt medför Gotlandsmodellen automatiskt att eleverna blir säkra på division. Materialet innehåller därför även övnings- och diagnosmaterial i division.

Gotlandsmodellen är också ett bra sätt att hjälpa alla som inte lyckats lära sig multiplikation genom sedvanligt tragglande av tabeller. Snabbt känner eleven säkerhet inom ett område och kan med stärkt
självförtroende komma vidare.

Kopieringsunderlag i pärm bestående av 70 sidor med lärarhandledning, övnings- och diagnosmaterial.

Författare: Berit Sefastsson.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Matematik – taluppfattning och tals användning.