Arbetsuppgifter i svenska till Harry Potter kopieringsunderlag

Arbetsuppgifter i svenska till Harry Potter kopieringsunderlag

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 465,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
ISBN: 7762-915-3
Språk: Svenska
Författare: Bergström, Per


Ett väl strukturerat kopieringsunderlag som bygger på boken Harry Potter och de vises sten. Materialet är tänkt för skolår 4-6.

Eleverna läser en del av boken och går sedan till arbetsuppgifterna i pärmen.
Dessa behandlar följande moment:
• lästräning, hög- eller tystläsning
• läsförståelse, dra slutsatser av framställningen
• ordkunskap, ord att förklara, synonymer, motsatsord, ordbildning, förkortningar, ordspråk
• enkel grammatik, ordklasser, substantiv, verb, adjektiv och satsdelar
• alfabetsträning
• skrivning

I arbetsuppgifterna lär eleverna sig också:
• sammanfatta och berätta vad som händer
• att beskriva personer och miljöer
• de vanligaste ordklasserna
• de vanligaste satsdelarna
• hur ord bildas och används m.m.


För kopiering inom arbetslaget. 

Författare: Per Bergström.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva - läsa och skriva, texter, språkbruk.