Läs och gör!

Läs och gör!

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 98,00 kr
ISBN: 7762-922-1
Språk: Svenska
Författare: Eva Cerú


Rolig språkträning i klassrummet! Det här materialet består av kort med uppmaningar av olika svårighetsgrad. Eleverna ska läsa, förstå och utföra den uppmaning som står på ett kort. Det är ett material som ger lästräning, omväxling och tillfälle att röra sig, vilket befrämjar inlärningen.

Innehåller 60 kort i format 15x5 cm. Handledning ingår.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva- läsa och skriva.

Sfi: Läsa, skriva, tala och förstå.