100 roliga läsekort

100 roliga läsekort

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 98,00 kr
ISBN: 7762-926-9
Utgivningsdatum: 2014-01-01
Språk: Svenska


Efterfrågad kortserie med korta uppmaningar på 2-5 ord, som huvudsakligen går att ljuda.
Materialet lämpar sig väl för både lästräning och hörförståelse för alla åldrar. Korten ger också möjlighet att träna på olika begrepp i vardagen, yrken och prepositioner.

Innehåller 100 kort i format 10,5 x 3,5 cm, plus 4 handledningskort.

När eleven kommit längre i sin läsning kan man gå över till korten i Läs och Gör.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva- läsa och skriva.

Sfi: Läsa, skriva, tala och förstå.