siu logotyp

Mental Träning i Fotboll

Mental Träning i Fotboll

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 118,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 168
ISBN: 85810-15-4
Utgivningsdatum: 20071001
Språk: Svenska
Formgivare: Sandsjö Liljedahl, Eva
Författare: Uneståhl, Lars-Eric
Förord: Nordahl, Thomas
Övrigt: Nordahl, Thomas


Fil-Dr Lars-Eric Uneståhl har under flera decennier forskat om – och utprövat metoder för – mänsklig utveckling och problemlösning. Han har också utvecklat program i Mental Träning för såväl idrotten, hälsan, skolan och affärslivet.
På idrottssidan har han arbetat med en rad svenska landslag samt med den olympiska idrotten i ett tiotal länder. Eftersom han startade sin egen idrottskarriär som fotbollsspelare har fotbollen alltid legat honom varmt om hjärtat.
Han har konkretiserat detta intresse i boken: Mental Träning i Fotboll.
Mental Träning i fotboll innebär att man genom en daglig systematisk träning under 80 dagar (C:a en kvart om dagen) lär in och automatiserar de Tankar, inre Bilder (Självbilder och Målbilder), Attityder och Känslor (t.ex ”Flyt”), som gör att man fungerar och presterar bättre på både fotbollsplanen och i övriga livet. Att det på så sätt också leder till en högre livskvalitet och välmående är en extra bonus.
Boken vänder sig till såväl aktiva som tränare och fotbollsföräldrar.
De 9 träningsprogrammen finns på www.slh.nu - webshop