steinberg logotyp

Hitta lärarnas guldstunder - När handledning och utveckling står i centrum

Hitta lärarnas guldstunder - När handledning och utveckling står i centrum

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 115,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 125
ISBN: 979023-2-8
Utgivningsdatum: 20111025
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: Schölander, Birgitta
Författare: Steinberg, John


Boken beskriver hur vägen till pedagogisk utveckling kan gå genom handledning. Den ger svar på frågor som:


- Vad ska du titta på när du besöker ett klassrum, en förskoleavdelning eller ett fritidshem?


- Hur går handledning och coachning till?


- Hur skapar man en reflektionskultur på arbetsplatsen?Exempel från verkligheten, tips och handfasta råd visar en framkomlig väg för alla som är intresserade av att utvecklas i sin profession. Boken vänder sig både till skolledare och pedagoger i skola, förskola och på fritidshem.I slutkapitlet tillämpas bokens principer på en av nutidens största pedagogiska utmaningar införandet av datorer, läsplattor och mobiler i undervisningen.John Steinberg är fil dr i pedagogik, tidigare rektor och författare till ett 40-tal böcker om skola, inlärning, ledarskap och värderingar. Han har också skrivit boken Lektionen är helig, utgiven på Lärarförbundets Förlag.Innehåll:


Förord


Introduktion


Återerövra professionens dignitetKapitel 1. Det man fokuserar på blir man bättre på


Stanna upp och tänk till


Ta reda på vad barnen behöver träna på


Analysera behoven och ägna all kraft åt dem


Förslag till arbetslagetKapitel 2. Alla behöver en mentor


Guldstunden


Nya perspektiv och detaljer att bli bättre på


Ledarskap är nyckeln till framgång


Makro- och mikroperspektiv på handledning


Förslag till arbetslagetKapitel 3. Resultatförbättring genom systematisk reflektion


Systematisk reflektion


Disciplin är A och O


Förslag till arbetslagetKapitel 4. Handled varandra med co-coaching


Co-coaching är hjälp till självhjälp


Förutsättningar


Co-coaching i praktiken


Konsten att ställa frågor


Grundfrågorna


Tuff kärlek


Mallar


Förslag till arbetslagetKapitel 5. Skapa en reflektionskultur


Skaffa ett helikopterperspektiv


Skolpolitikernas roll


Skolledarna är avgörande


Vad ska skolledaren göra?


Personalens ansvar


Leta efter detaljerna som påverkar


Erkänn försvårande omständigheter


Personalens kompetens


Förslag till arbetslagetKapitel 6. Besökets form och innehåll


Korta besök


Miljön


Koncentrationen


Innehållet


Metodiken


Ledarskapet


Sammanfattning


Förslag till arbetslaget


Kapitel 7. Lektionens sex viktigaste moment


Förberedelser för uppmärksamhet


Uppmärksamhet


Instruktion


Övergång


Enskilt arbete och grupparbete


Uppföljning


Förslag till arbetslagetKapitel 8. Att tänka på före och efter ett besök


Vanliga fallgropar


Handledningen kan ske nästan var som helst


Specifikt in blir specifikt ut


Motstånd


Bumerangfrågan


Tydliggör syftet med besöket


Fem handledningsfrågor


Förslag till arbetslagetKapitel 9. När Solköping skulle införa datorer


Fallet Solköping


Förberedelserna


Införandet


Uppföljningen


Processen


Förslag till arbetslaget


Slutord. Tio råd för skolutveckling


Mallar


Referenser


Författarpresentation