steinberg logotyp

Fortbildningsbiblioteket (PDF och videos)

Fortbildningsbiblioteket (PDF och videos)

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 6 900,00 kr
Bandtyp: PDF
ISBN: 985924-5-0
Utgivningsdatum: 20200401
Språk: Svenska
Författare: John Steinberg


Fortbildningsbiblioteket består av 450 en-sidiga praktiska ”Fortbildningsbrev” och videos för skolledare, pedagoger, arbetslagsledare, fritidspedagoger, förskolepedagoger, assistenter, nya pedagoger, föräldrar och elever.

Teman: ledarskap, bemötande och kvalitet

Flexibilitet. Använd underlagen under interna studiedagar, vid APT-träffar eller som startpunkter för pedagogiska samtal under AL-möten och ämnesgruppsmöten. Detta är en mycket flexibel digital lösning. Du väljer vad som passar. Allt ligger i en sökbar databank hos Axiell Media som även digitaliserar Sveriges skolbibliotek.

Nya tider kräver nya lösningar. Detta är en digital lösning för pedagogernas fortbildning som inkluderar digitala studiedagar, fortbildningsbrev i PDF-format, videos och grupphandledning via videosamtal. Allt med kopieringsrätt till din skola/förskola.

Sök. Välj. Kopiera. Samtala. Åtgärda. Följ upp.

Priset är 6900:- plus moms per år per skola. Allt eftersom utökas antal underlag för pedagogiska samtal och fortbildning. Allt material läggs på ledarskap.welib.se och är tillgängligt via login. En huvudadministratör på skolan kan delge login till sin personal. Kopieringsrätt ingår. Handledning om implementering via åtta videosamtal varje läsår ingår.

Fullständig innehållsförteckning finns på: steinberg.se/ledarskap

Samlingarna med PDF-filer och videos som ingår har följande rubriker:
• Digitala studiedagar, t. ex. om ledarskap, värdegrundsarbete och verksamhetskvalitet. Video och bildspel
• Verktyg för skolledare förstelärare och AL-ledare; Skolans checklista, Mallar och exempel, Samtalsstarters för APT- och AL-möten
• Verktyg för pedagoger om Följsamhet och förtroende, De första tio sekunderna, Ha koll på kroppsspråket, Undervisningskvalitet, Bara bra! Uppför trappan, Besök varandra, Kvalitetstid, Lärarledarskap, Undervisningskonsten, Gruppen först (att vända en klass), Om uppdraget som pedagog
• Verktyg för assistenter, vikarier och fritids om ledarskap, bemötande och bemötande
• Verktyg för elever om studieteknik och livsfrågor
• Verktyg för föräldrar om samarbete med skolan
• Bildspel för APT
• Kroppsspråksfärdigheter – video
• De tio första sekunder – video
• Förstå din organisation – video
• Forskningsanknytning – video
• Sex intervjuer med framgångsrika pedagoger - video
• Förstå din organisation- video
• Fem PDF böcker – Fortbildningshandboken, Makro-Mikro modellen för organisationsutveckling, Vad är bra undervisning? Coacha varandra till framgång (personalen), Coacha varandra till framgång (elever)
Möjlighet att delta i 8 handlednings- och implementeringsvideokonferenser varje läsår.
Fortbildningsbiblioteket har skapats av John Steinberg och används av skolor i bl. a. Sollentuna, Malmö, Vällingby, Värnamo, Tibro, Bollebygd, Åstorp, Borensberg, Ekerö, Uppsala, m.fl.

Sök offert för ett abonnemang för alla verksamheter inom din kommun eller utbildningskoncern: john@steinberg.se