askunge logotyp

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul - Åk 1-5

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul - Åk 1-5

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 590,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 168
ISBN: 7767-023-0
Utgivningsdatum: 20180121
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Christiansen, Cecilia
Lindberg, Doris


Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse.
I En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul presenterar vi blockmodellen och hur den kan användas. Boken, som i första hand riktar sig till årskurs 1–5, är indelad i fem olika områden; naturliga tal, bråk, förhållade, procent och ekvationslösning.
Varje område börjar med en introduktion och några exempel på uppgifter och deras lösningar. Därefter kommer fler uppgifter i form av kopieringsunderlag, som du kan använda dig av för att arbeta i helklass, i mindre grupper eller individanpassat.