askunge logotyp

Mattehoppet Pengar elevbok

Mattehoppet Pengar elevbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 52,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 32
ISBN: 7767-056-8
Utgivningsdatum: 20190830
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Lantz, Susanne


Mattehoppet Enheter innehåller fyra elevböcker där eleverna får möjlighet till ytterligare träning. Använd dessa som läxböcker eller som en uppföljning efter varje moment.

Mattehoppet Enheter är uppdelat i fyra delar: Längd, Massa, Volym och Pengar.
Det är ett fristående läromedel som innehåller material för användning från årskurs 1 med sikte på kunskapskraven i årskurs 3. Det passar även bra som material för återinlärning eller undervisning i små steg, även för äldre elever.
Progressionen kan göras individuell för eleverna. Materialet kan användas intensivt eller återkommande i undervisningen.
Lärarstöden innehåller spel och arbetsblad i form av kopieringsmaterial.
Spelen i materialet bidrar till att eleverna får en introduktion eller repetition på ett enkelt och varierande sätt.

Författare till Mattehoppet är Susanne Lantz. Hon är legitimerad speciallärare med inriktning matematikutveckling och verksam som utvecklingsledare i Tranås kommun.