askunge logotyp

Läs in - Räkna ut B

Läs in - Räkna ut B

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 52,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 32
ISBN: 86611-40-8
Utgivningsdatum: 20120610
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Unge Thorsén, Mirvi


Exempel på uppgifter i Läs in- Räkna ut B är
Stryk under, ringa in, kryssa – Att kunna följa en instruktion.
I vilken ordning? – I vilken tidsordning ska bilderna ordnas (sekvenser)?
Vilken information? – Vad behöver du veta för att kunna lösa en uppgift?
På samma sätt – Att jämföra och se vilka likheter som finns (analogi).
Följ ledtrådarna – Använda uteslutningsmetoden för att lösa en uppgift.
Mönster – Att kunna förutsäga vad som kommer härnäst.
Glyfer– Bildrepresentation som ger information med hjälp av en glyfnyckel.
Pusselbitar – Kunna dra slutsatser med hjälp av bilder (inferenser).