askunge logotyp

Tema idéhäfte

Tema idéhäfte

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 230,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 96
ISBN: 87701-25-2
Utgivningsdatum: 20150815
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Fremstad, Kjersti
Kjølseth, Carl Kristian
Mirvi Unge Thorsén,


Utöver traditionella övningsuppgifter får eleverna i de olika kapitlen möta lekar, spel och enkla praktiska aktiviteter som ger möjlighet till individualisering, samarbete och matematiska samtal.
Varje kapitel startar med en översikt över vilka mål eleverna ska arbeta med och avslutas med en enkel utvärdering där eleverna, tillsammans med läraren eller hemmet, utvärderar hur väl eleven nått målen för kapitlet.