askunge logotyp

Digimundus grundkostnad/läsår

Digimundus grundkostnad/läsår

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 425,00 kr
ISBN: atfab-digigrund
Språk: Svenska


Beställ en grundkostnad samt det antal elever (separat produkt) som ska använda Digimundus.


Digimundus är en webbplats som drivs av Askunge Förlag och där Askunge Förlags digitala läromedel finns tillgängliga.

Olika personer lär sig på olika sätt. Med hjälp av ett digitalt läromedel blir det lättare och roligare för både lärare och elev att nå målen i utbildningen. Ljud, bild och interaktivitet gör det möjligt att tillgodose olika lärstilar. Fler och fler använder digitala verktyg i sin undervisning. Det kan vara lärplattor, surfplattor, datorer, interaktiva skrivtavlor eller smartphones.Lyckas med problemlösning

Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet.
För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur.

Lyckas med problemlösning består av två kurser och två spel, Lyckas med problemlösning A/Monstertrubbel och Lyckas med problemlösning B/De sju portarna.

Det finns också hjälp med bedömning och dokumentation.

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna

lösa matematiska problem
träna på och använda olika strategier
välja en lämplig lösningsstrategi
bedöma om lösningen är rimlig
förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt
reflektera kring olika sätt att lösa problem
värdera sin problemlösningsförmåga
formulera egna matematiska problem


Lyckas med problemlösning A/Monstertrubbel

Monstertrubbel är spelet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de har förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning A. Berättelsen i Monstertrubbel handlar om barnen Bim och Mir som hittar en magisk bok på vinden. Bim och Mir tar sig in i bokens värld för att rädda sju monster som blivit tillfångatagna av en ond trollkarl. De möter en vätte som blir deras Vägvisare. För att rädda ett monster måste de lösa tre kluriga problem. Monstertrubbel är tänkt för årskurs 2-3.Lyckas med problemlösning B/De sju portarna

De sju portarna är spelet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de har förvärvat när de har arbetat med Lyckas med problemlösning B. Den börjar med en berättelse som handlar om de två barnen Bim och Mir. De får undervisning av professor Kitametam. En dag gör de något förbjudet och hamnar i en annan värld. Där träffar de en vätte som blir deras Vägvisare. För att ta sig tillbaka till den egna världen måste Bim och Mir passera sju portar.
Bakom varje port gömmer sig tre kluriga problem. När eleverna hjälpt Bim och Mir att lösa problemen i ett rum, får de en nyckel (klistermärke) till porten som bevis på att de har lyckats. De sju portarna är tänkt för årskurs 4-6.Filmer och video

Till de flesta strategierna finns en introduktion i form av en filmsekvens.Ljud, text och interaktivitet

För att underlätta för elever som hamnat i läs- och skrivsvårigheter, är berättelserna och alla uppgifter/problem inlästa.