Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Historia 1a2

Historia 1a2

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 198,00 kr
Bandtyp: Kartonnage
Antal sidor: 110
ISBN: 85887-47-7
Utgivningsdatum: 20201201
Språk: Svenska
Författare: Julia Lindholm
Lars Hammarén


https://capensis.se/HiGy/Historia%201a2.pdf
Boken är skriven efter Capensis tre principer för läromedelsförfattande.
1. Att konkretisera det centrala innehållet
Undervisningen i historia ska behandla kursplanens centrala innehåll. Författarnas strävan med boken har därför varit konkretisera det centrala innehållet.
De centrala innehållen och kunskapskraven i Historia 1a1 och Historia 1a2 skiljer sig åt med några få meningar. Det är därför en grannlaga uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesstoff till de båda kurserna. Studera gärna Skolverkets Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan för att förstå mer. Vi har valt att göra så här

I Historia 1a1 finns Sveriges historia med fram till och med 1700-talet.
I Historia 1a2 finns Sveriges 1800- och 1900-talshistoria med eftersom det i kursplanen uttryckligen beskrivs som ett centralt innehåll i Historia 1a2.
2. En tydlig struktur
Det centrala innehållet i kursplanen består av fem delar. Boken är uppdelad efter just de här fem del­arna. Rubrikerna för bokens kapitel är nästintill ordagrant hämtade från det centrala innehållet.
3. Enkelt att förstå
Alla grundläggande begrepp förklaras första gången de används i texten. Begreppen som införs används ofta i illustrationer och bildtexter.