Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Historia 1a1

Historia 1a1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 186,00 kr
Bandtyp: Övrigt
Antal sidor: 202
ISBN: 85887-65-1
Utgivningsdatum: 2021
Språk: Svenska
Författare: Michael Engström
Lars Hammarén
Julia Lindholm


Se några sidor ur boken här:
https://capensis.se/HiGy/Hi1a1Ex.pdf

Ambi­tionen med boken Historia 1a1 är att system­atiskt behandla det centrala innehållet som ingår i kursen och underlätta för eleverna att utveckla det som står i historieämnets syfte.Tre viktiga principer

Boken är skriven utifrån Capensis tre principer för läromedelsförfattande.
1. Att konkretisera det centrala innehållet
Undervisningen i historia ska behandla kursplanens centrala innehåll. Författarnas strävan med boken har därför varit konkretisera det centrala innehållet.
De centrala innehållen och kunskapskraven i H­istoria 1a1 och Historia 1a2 skiljer sig åt med några få meningar. Det är därför en grannlaga uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesstoff till de båda kurserna. Studera gärna Skol­verkets Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan för att förstå mer. Vi har valt att göra på följande vis.
I Historia 1a1 tas Sveriges historia fram till och med 1700-talet upp.
I Historia 1a2 tas Sveriges 1800- och 1900-talshistoria upp eftersom det i Historia 1a2 uttryckligen beskrivs som ett centralt innehåll.2. En tydlig struktur

Det centrala innehållet i kursplanen består av fem delar. Boken är uppdelad efter just de här fem del­arna. Rubrikerna för bokens 22 kapitel är nästintill ordagrant hämtade från det centrala innehållet.3. Enkelt att förstå

Alla grundläggande begrepp förklaras första gången de används i texten. Begreppen som införs används ofta i illustrationer och bildtexter.
Längst bak i boken finns fler ord och begrepp samt instuderingsfrågor. De kan vara till hjälp för att eleverna lättare ska kunna ta till sig ämnes­innehållet.