Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Parken - en Storyline med fokus på NO och teknik

Parken - en Storyline med fokus på NO och teknik

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 198,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 72
ISBN: 85887-61-3
Utgivningsdatum: 20140115
Språk: Svenska
Författare: Lundin, Ylva


Parken - en Storyline med fokus på NO och Teknik


Storyline tar sin utgångspunkt i det eleverna vet och kan och utmanar deras nyfikenhet. Eleverna tillägnar sig kunskaper genom att aktivt pröva hur saker och ting förhåller sig för att deras förförståelse ska utmanas och utvecklas. Parken är en Storyline om en park där eleverna skapar både miljön och de karkaktärer som besöker parken. Den är speciellt framtagen för att underlätta arbetet med NO och Teknik i årskurs 1-3 och tar upp stora delar av det centrala innehållet på ett sätt som övar elevernas ämnesspecifika förmågor. I materialet finner du ett färdigt storylineupplägg med steg för steg-instruktioner som är lätta att följa. Boken innehåller även konkreta exempel på hur man kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet. Storylinen Parken är framtagen av Ylva Lundin som har många års erfarenhet av Storyline som lärare, fortbildare och handledare.