gullow logotyp

FonoMix SkrivLäs 3

FonoMix SkrivLäs 3

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 78,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 45
ISBN: 85121-03-8
Utgivningsdatum: 20130101
Språk: Svenska


Tränar
Bokstav/ljud: Ö, H, U, G
Ord som börjar: sk-, st-, sn-, sm-, kr-, tr-, sv-, tv-, kn-, br-, bl-, sl-, fl-
Ord som slutar: -rn, -rk, -lk
Ändelserna: -en, -et

SkrivLäs 1-5 är arbetsböcker lämpliga för alla elever i år 1-2, men inte minst för elever med svårigheter i sin läsinlärning. I böckerna möter eleverna aldrig någon bokstav som de inte tidigare tränat, vilket ger en trygg och säker inlärning utan gissning. Arbetssättet i böckerna med alla sina bilder, är till största delen analytiskt, där eleven utgår från ett givet ord (bilden), analyserar ljuden i detta ord, lyssnar till ljuden och skriver ordet. Detta är för många elever en enklare och säkrare väg till läskunnighet än att börja med att avläsa bokstäver i ett redan skrivet ord, dvs man lär sig läsa genom att lyssna till ljuden och skriva.

Arbetsböckerna Skriv-Läs 1-5 ingår i FonoMix-materialet men kan också användas som fristående material.