gullow logotyp

FonoMix SkrivLäs 5

FonoMix SkrivLäs 5

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 64,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 52
ISBN: 85121-05-2
Utgivningsdatum: 20110101
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson, Lennart Jansson, Margit Melander


Tränar
? ng- j- tj- och sj-ljuden

SkrivLäs 1-5 är arbetsböcker lämpliga för alla elever i år 1-2, men inte minst för elever med svårigheter i sin läsinlärning. I böckerna möter eleverna aldrig någon bokstav som de inte tidigare tränat, vilket ger en trygg och säker inlärning utan gissning. Arbetssättet i böckerna med alla sina bilder, är till största delen analytiskt, där eleven utgår från ett givet ord (bilden), analyserar ljuden i detta ord, lyssnar till ljuden och skriver ordet. Detta är för många elever en enklare och säkrare väg till läskunnighet än att börja med att avläsa bokstäver i ett redan skrivet ord, dvs man lär sig läsa genom att lyssna till ljuden och skriva.

Arbetsböckerna Skriv-Läs 1-5 ingår i FonoMix-materialet men kan också användas som fristående material.