gullow logotyp

FonoMix MunLäs A

FonoMix MunLäs A

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 175,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 78
ISBN: 85121-11-3
Utgivningsdatum: 20120101
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson, Lennart Jansson


Tränar
Samtliga alfabetets bokstäver och ljud

MunLäs A är en strukturerad läsebok med bl a munbilder som ger eleven aha-upplevelser om hur munnar kan visa ljuden och göra ord, vilket hjälper eleven att förstå ljudens/munnens koppling till bokstäverna och att knäcka läskoden. Eleven möter endast ord som innehåller de bokstäver som har övats, vilket ger trygghet och hjälper eleven att undvika gissning.
Boken är lämplig för träning av även läsflyt genom upprepad läsning av ord utan textsammanhang. Läsförståelsen redovisar eleven genom att leta efter bilder till orden eller genom att svara på frågorna i texten (t ex Leker Sara?). Ljuden presenteras i samma följd som i övriga FonoMix-materialet (se Handledningar och SkrivLäs 1-4) och omfattar alfabetets samtliga ljud utom ng-, tj- och sj-ljuden samt j-ljudets olika stavningssätt, som finns i MunLäs B).

OBS! För att lästräningen i boken ska bli effektiv förutsätts att läraren har kunskaper i FonoMixmetodiken och kan ge eleven stödet av dess multisensoriska tillvägagångssätt och dess namn på ljuden.