gullow logotyp

FonoMix Ljud- och bokstavsalfabet 29x21

FonoMix Ljud- och bokstavsalfabet 29x21

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 60,00 kr
Antal sidor: 1
ISBN: gullows-1008
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson


FonoMix Ljud– och bokstavsalfabet 29x21 cm (A4) plastad

FonoMix Ljud– och bokstavsalfabet ger struktur, översikt och insikt vad gäller
svenska ords olika stavningssätt och skapar ordning i det som för många är ett
kaos. Ger hjälp att både kunna läsa och stava ord rätt. Ljud– och
bokstavsalfabetet visar på ett tydligt sätt och på en enda sida:

• alla bokstäver (grafem)
• alla ljud (fonem)
• alla alternativa stavningssätt

Lämplig från grundskolans år 2 till gymnasiet, SvA och sfi– undervisning.