idealistas logotyp

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 180,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 116
ISBN: 7650-287-7
Utgivningsdatum: 20190411
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: Springtime-Intellecta
Springtime-Intellecta,
Författare: Lena Svenaeus
Lena Svenaeus,
Illustratör: Tomas Nilsson
Tomas Nilsson,
Redaktör: Karin Lundmark
Karin Lundmark,


Vad är diskriminering? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken. I handboken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om bevisning, frister och påföljder, rekrytering, lön, arbetsledning/uppsägning och trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar femton förbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling

OFRs medlemsförbund:
Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna, Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Lantbrukstjänstemannaförbund