idealistas logotyp

Bättre offentlig upphandling - en facklig handbok

Bättre offentlig upphandling - en facklig handbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 150,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 77
ISBN: 7650-288-4
Utgivningsdatum: 20190115
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Författare: Kerstin Ahlberg
Kerstin Ahlberg,
Redaktör: Karin Lundmark
Joakim Lindström
Karin Lundmark,
Joakim Lindström,


Bättre offentlig upphandling - en facklig handbok är tänkt som stöd till dig som är facklig företrädare under en upphandlingsprocess.
Med handboken vill vi visa på de möjligheter du har ? både när det gäller vilka krav du kan ställa och hur de kan utformas. Facken har en viktig roll när det gäller offentliga upphandlingar och vi bör vara med i ett tidigt skede. Genom framgångsrika offentliga upphandlingar påverkar vi såväl medlemmarnas villkor och förutsättningar som medborgarnas välfärd. Våra medlemmars villkor är avgörande för kvalitén, rättssäkerheten och tillgängligheten i offentlig sektor. Handboken är framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund i samarbete med TCO.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton förbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling.

OFRs medlemsförbund:
Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Fysioterapeuterna, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna, Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Lantbrukstjänstemannaförbund