idealistas logotyp

Förtroendevald - Åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor

Förtroendevald - Åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 199,00 kr
Bandtyp: Halvfranskt
Antal sidor: 235
ISBN: 87003-06-6
Utgivningsdatum: 20150630
Språk: Svenska
antologiRedaktör: Segnestam Larsson, Ola
Formgivare: Matell, Louise
Sjöström, Jakob
Matell, Louise
Sjöström, Jakob
Författare: Madestam, Jenny
von Essen, Johan
Schoug, Aron
Wilhelmson, Lena
Robertsson, Karin
Hvenmark, Johan
O. Andersson, Fredrik
Segnestam Larsson, Ola
Segnestam Larsson, Ola
Madestam, Jenny


FÖRTROENDEVALD – Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor är den första antologin i sitt slag. Boken tar avstamp i aktuell forskning och diskuterar rollen som förtroendevald i ideella organisationer.

Förtroendevalda är en av de viktigaste grupperna i det svenska civilsamhället. Trots detta är forskningen om förtroendevalda i Sverige begränsad. Denna antologi presenterar ett urval av den existerande forskningen för att stimulera till mer forskning och bidra till diskussion om de förtroendevalda och deras betydelse i det svenska civilsamhället.

I sex kapitel diskuterar Jenny Madestam, Johan von Essen, Aron Schoug, Lena Wilhelmson, Karin Robertsson, Johan Hvenmark, Fredrik O. Andersson och Ola Segnestam Larsson förtroendevalda utifrån olika perspektiv.