idealistas logotyp

Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Idéburen innovation : nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 150,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 100
ISBN: 87003-17-2
Utgivningsdatum: 20171026
Språk: Svenska
Formgivare: Hedda Tingskog
Hedda Tingskog ,
Hedda Tingskog,
Författare: Malin Lindberg
Cecilia Nahnfeldt 
Malin Lindberg,
Cecilia Nahnfeldt ,
Redaktör: Erik Wagner
Erik Wagner,


Under historiens gång har idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. Genom att lansera begreppet idéburen innovation bidrar boken till att skapa en sammanhållen förståelse av den idéburna sektorns nytänkande processer och lösningar. Boken bygger på en nationell enkätundersökning bland Sveriges större ideella föreningar, en närstudie av ett tiotal praktiska exempel på idéburen innovation från två rikstäckande organisationer, samt tidigare forskning om innovation och förnyelse i olika samhällssektorer.

Förhoppningen är att boken ska ge idéburna organisationer nya perspektiv på sitt egna utvecklingsarbete och inspirera till ökad förmåga att förverkliga nyskapande lösningar på interna och externa utvecklingsbehov. Den avser även öka kunskapen om den idéburna sektorns innovativitet bland andra aktörer i samhället som samverkar med, finansierar eller studerar sektorn. I slutet av varje kapitel finns reflektionsfrågor som underlag för diskussioner bland organisationernas anställda, medlemmar, förtroendevalda, samverkanspartners och finansiärer.

Boken är utgiven inom ramen för forskningsprojektet Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår som nansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2016-2017. Projektet har letts av Luleå tekniska universitet och genomförts i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, IDEELL ARENA, Överenskommelsen, Forum med flera.