idealistas logotyp

Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 160,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 236
ISBN: 87003-28-8
Utgivningsdatum: 20190215
Språk: Svenska
Formgivare: Fuhrman, Charlotte
Författare: Segnestam Larsson, Ola
Trägårdh, Lars
Bock Segaard, Signe
Brookes, Nadia
Benedikt Pahl, Joachim
Jutterström, Mats
Camén, Carolina
Eriksson, Henrik
Karlsson, Magnus
Swedrup, Otto
Narbutaite Aflaki, Inga


ANTOLOGIN Upphandlad sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad.

I boken positioneras offentlig upphandling i relation till andra former och alternativ för att skapa, upprätthålla och förbättra välfärden – inklusive långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal frågor om offentlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer och resultat.

Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder dessa frågor utifrån ett antal perspektiv. Gemensamt strävar de efter att besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling av privat och ideell vård och omsorg.

Boken riktar sig till politiker, praktiker, akademiker och studenter som är intresserade av former för att utveckla den svenska välfärden och de ideella organisationernas bidrag till denna utveckling.

Boken är framtagen på initiativ av Bräcke diakoni.