ing-read logotyp

Paket: 6 st rimspel

Paket: 6 st rimspel

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 545,00 kr
ISBN: ing-30
Språk: Svenska


Musdomino 10 bildkort om 20 bilder i färg Skicka vidare 18 bildkort i färg

Musdomino omfattar 10 bildkort i färg med två bilder på varje kort. Rimorden är alla enkla att rimma på. I dominospelet övas både att identifiera rimord så väl som läsriktning samtidigt som barnen ser en rimslinga växa fram, från vänster till höger.

Skicka vidare! Alla ord accepteras, även nonsensrim, bara de rimmar! Många barn blir fänglade av att nonsensrimma. Barnen uppmärksammar hur orden sägs mer än vad de betyder. Det finns 18 olika bildkort att rimma på. Förslag på hur spelet kan varieras med matematiska begrepp finns att läsa om i handledningen.

Bildkorten är målade i akvarell. De är tryckta på kraftig kartong och kan läggas i bifogad förvaringsask.

Två grönfärgade förvaringsaskar Dominobrickor: 92 x 50 mm Bildkort: 85 x 85 mm Handledning: A:5 format. Sidantal:16

-

Memory blå och Memory grön - spela rimmemory!

Här fordras det uppmärksamhet och koncentration förutom att kunna identifiera ord som låter lika i slutet och bildar rimpar. Två olika memoryspel ingår och varje spel omfattar 18 bildkort. Spelen säljs tillsammans med en handledning.

Memory blå - 18 bildkort i färg Memory grön 18 bildkort i färg Bildkorten är målade i akvarell. De är tryckta på kraftig kartong och kan läggas i bifogad förvaringsask.

Två grönfärgade förvaringsaskar. Bildkort: Mått 85 x 85 mm. Handledning: A:5 format. Sidantal: 16

-

Rävdomino liknar Musdomino. Det omfattar också 10 bildkort med två bilder på varje kort. Rimorden är alla korta och enkla att rimma på. På startbrickan finns huvudet och på stoppbrickan svansen. Däremellan stoppar räven i sig allehanda rimord.

En ska bort! Vilka två ord är rimord och vilka två passar ihop till innehållet? Spelaren eller en medhjälpare lägger ut en sekvens med tre kort från vänster till höger t.ex. hatt, mössa, ratt. Här övas förutom förmågan att identifiera två ord som rimmar, även förmågan att bortse från ett ords betydelse och enbart identifiera ett ordpar utifrån språkets form. Det är en viktig förutsättning för en god lässtart.

Rävdomino 10 bildkort om 20 bilder i färg En ska bort 36 bildkort i färg Bidlkorten är målade i akvarell. De är tryckta på kraftig kartong och kan läggas i bifogad förvaringsask.

Två grönfärgade förvaringsaskar Dominobrickor: 92 x 50 mm Bildkort: 85 x 85 mm Handledning: A:5 format. Sidantal 16