Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

De vackra prinsarna

De vackra prinsarna

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 85,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 52
ISBN: 87139-08-6
Utgivningsdatum: 20220801
Språk: Svenska
Författare: Ankh, Catrin


"De vackra prinsarna" är en sagobok skriven på enkel svenska. Bokens syfte är att medvetandegöra de traditionella sagornas könsroller och att väcka diskussioner och tankar om genus och sexuell identitet, i enlighet med Skolverkets nya direktiv kring frågorna. I alla tider har vi läst sagor där prinsen räddar prinsessan, men i "De vackra prinsarna" berättas sagorna på ett nytt sätt. Den här versionen av sagorna berättar i stället om Snövito, Ask-Kungen och Törnrosen och om prinsessorna som räddar dem.

Till boken finns ett omfattande lärarmaterial som består av:
• Enkla textförståelsefrågor
• Flera diskussionsunderlag om bland annat könsroller och genus
• Uppgifter och diskussionsunderlag om texternas budskap och syfte
• Diskussioner och uppgifter kring demokrati och identitet, relaterat till sagornas innehåll
• Uppgifter där eleverna själva får söka information om bland annat sagor och genus
• Förslag på ämnesöverskridande teman
• Enkla övningar i argumentation
• Individuella och/eller grupparbeten om symboler, till exempel siffror, färger, frukter

Lärarhandledningen ger exempel på var i texten det är lämpligt att stanna upp och diskutera innehållet, eller att ställa frågor kring texten/bilderna. Både handledning och frågematerial finns att hitta som gratismaterial på www.laraonline.se under kategorin ”Svenska” och ”Visa gratisprodukter”.


FÖR VEM?
"De vackra prinsarna" är avsedd att användas i undervisning från åk 4–9. Boken kan antingen läsas som en klassuppsättning där eleverna turas om att läsa högt, alternativt att läraren högläser. Boken kan också läsas självständigt av lässtarka elever, och då kompletteras med de läsförståelsefrågor som finns för gratis utskrift i lärarmaterialet.

Ihop med lärarmaterialet täcker "De vackra prinsarna" in flera punkter ur det centrala innehållet för kursplanerna Svenska samt Svenska som andraspråk i åk 4-9.