Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Årstidsresan / Lottospel

Årstidsresan / Lottospel

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 512,00 kr
Antal sidor: 0
ISBN: 87139-46-8
Utgivningsdatum: 20140101
Språk: Svenska


Årstidsresans lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler på ett lustfyllt sätt.
De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbilder och tecken till ordbilderna. Lottospelen ger möjlighet till varierad träning då de finns i olika varianter och med olika svårighetsgrader. Lotto är ett både roligt och spännande sätt att lära. I lottospelen tränas turtagning, att se lika – lika och att generalisera.
Genom att lotto finns i olika varianter går det att enkelt individanpassa till den variant som bäst passar varje elev.

Det finns tre olika svårighetsgrader baserat på antal spelkort 4, 9 ooch 16. Svårighetsgraden varierar också beroende på vilka bilder på spelkorten som ska paras ihop. Spelkortens olika variationer består av färgbilder, svartvita bilder, tecken och ordbilder med både versaler och gemener.

Varje årstid har sitt eget Lotto 4.
Till varje Lotto 4 hör fem spelbrickor där varje har ett motiv från ett av årstidens teman. I t.ex. höstlotto finns spelbrickor med motiv av djur, svampar, träd, traditioner samt väder och kläder.

Lotto 9 och Lotto 16 består vardera av fem spelbrickor.
En spelbricka för varje årstid samt en spelbricka med blandade motiv från alla årstiderna.

Lottospelen kan spelas enskilt med eleverna eller i grupp och kan även spelas på olika sätt. Olika spelvarianter finns beskrivna i spelanvisningen och i Lärarhandledningen till Årstidsresan.
Utdrag ur Årstidsresan Lärarhandledning och översikt av spelen finns att hämta på www.laraonline.se
Ingår i läromedelspaketet Årstidsresan.


Lottospelen ingår i Årstidsresan som är det nya basläromedlet för träningsskoleinriktningen i grundsärskolan. I Årstidsresan följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv.

Årstidsresan är ett stort material som består av böcker, spel, övningsblad, planscher och lektionsplaneringar. När läromedlet används i sin helhet så täcker det hela det centrala innehållet i träningsskolans kursplaner. Det är också möjligt att köpa och använda enstaka delar av läromedlet, till exempel endast storböcker, lottospel eller övningsblad. Vissa övningsblad ur kopieringsunderlaget säljs även i form av övningshäften. Häftena passar bra för dig som behöver materialet endast till en eller ett par elever på skolan.

Årstidsresan fungerar som basläromedel för träningsskolan. Hela eller delar av materialet är också lämpligt för undervisning i övriga grundsärskolan, samt förskola och förskoleklass.

Till läromedlet finns PDF-filer med utdrag ur Årstidsresans lärarhandledning. Du hittar dessa på www.laraonline.se. Ingen inloggning behövs för att hämta gratismaterial.
Markera ”Visa gratismaterial” och filtrera på ämne.