Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Bli en läsare Online 12 mån skollicens

Bli en läsare Online 12 mån skollicens

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 439,00 kr
ISBN: 87727-54-2
Utgivningsdatum: 20190101
Språk: Svenska


Datorövningar till ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, riktat till äldre elever tex:
• Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.
• Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
• Sfi- undervisning

Datorövningar – sex program A – F
A – Sambandet språkljud och bokstavstecken
B – Fonologisk träning i fyra steg
C – Två slags vokalljud
D – Träning med flashcard-metoden
E – Ljudförväxlingar
F – Läsflyt genom upprepad läsning

Ingår i läromedelspaketet Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg

Skollicens 12 mån, obegränsat antal användare.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se

Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via laraonline används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.