Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

I tiden, digital (elevlicens 12 mån)

I tiden, digital (elevlicens 12 mån)

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 175,00 kr
ISBN: 88309-88-4
Utgivningsdatum: 20170901
Språk: Svenska
Författare: Jonasson, Jeanette
Jonasson, Marcus


Digital utgåva av I tiden, ett basläromedel i historia som följer Astrid, en tonåring som ger sig ut på en tidsresa för att lära sig mer om historien. Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och omvärlden behandlas kortfattat och med ett mycket enkelt språk. För de elever som vill läsa mer finns det fördjupningstexter till varje kapitel.
Läromedlet har även åtta specialkapitel som berättar om hur olika fenomen har förändrats genom historien – allt från skriftens till pengarnas och sophanteringens utveckling. Eleven kan antingen arbeta med historien epok för epok eller ta något kapitel om förändringsprocesser som intresserar henne/ honom som utgångspunkt för att bygga en egen historisk förståelse.
Alla avsnitt i läromedlet har frågor indelade i tre nivåer, där de enklaste är flervalsfrågor och de svåraste uppmuntrar eleven till egen reflektion.

I tiden finns både som ett digitalt, interaktivt läromedel med all text inläst, och som en läsebok. Till boken finns separata pdf:er med övningsuppgifter och fördjupningstexter. Dessutom finns de åtta specialkapitlen om historiska förändringsprocesser utgivna som separata småböcker.

Materialet följer kursplanen för Historia 1 i gymnasiesärskolan, men passar även elever i senare delen av grundsärskolan och andra behov av ett riktigt lättläst basmaterial i ämnet.

12 mån elevlicens.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.