Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Lätta läsvägen Läs C

Lätta läsvägen Läs C

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 116,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 65
ISBN: 88621-76-4
Utgivningsdatum: 20190121
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Örtendal, Maj J


Läs C innehåller följande:
- 57 övningar
- bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, Å, H, C, X, Z, W, Q (13 st)
- hör du – övningar
- vanliga småord
- vokalövningar
- ändelserna en och et
- två konsonanter i början av ord
- vokal – och konsonantförväxlingar
- enkla meningar och texter
- åtta berättelser

Lätta läsvägen Läs C ingår i “Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg” som är ett heltäckande läromedel med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning. Serien består av tre läseböcker och tre övningsböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok). Läromedlet innehåller även omfattande lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböckerna och övningsböckerna. Det innehåller även markörkort, bokstavskort, ändelsekort, kort med konsonantförbindelser, olika läggspel och datorövningar samt webbmaterial för utskrift.
Läromedlet riktar sig till barn med stort behov av extra stöd i läsinlärningen. Ett språkljud i taget presenteras och övas grundligt. Läs- och skrivträningen sker med ord och, från och med andra boken, texter där endast redan övade bokstäver ingår. Materialet behandlar enbart ljudenlig läsning med undantag av ett fåtal frekventa småord. Fokus sätts också på läsförståelse och ordförståelse.Materialet blandar läsövningar, skrivövningar, självrättande datorövningar och laborativt material.

7-stegs metoden är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod med stark förankring i aktuell forskning. Metoden bygger på en mycket strukturerad träning av sambandet språkljud och bokstavstecken i kombination med avkodningsträning. Detta passar särskilt bra för elever som har eller löper risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Den är också mycket väl lämpad för elever med annat modersmål än svenska, som behöver extra stöd att lära sig svenskans språkljud.
De 7 stegen är:

Ljudsegmentering
Ljudsyntes
Bygga/skriva orden
Läsa orden
Samtala om ordens betydelse
Upprepad läsning
Hemuppgift

Lätta Läsvägen passar barn i åldrarna 6-9 år i behov av extra stöd i läsinlärningen.