Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Källsortering och återvinning: Sopor - Kortlek

Källsortering och återvinning: Sopor - Kortlek

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 110,00 kr
Bandtyp: Övrigt
ISBN: 88777-48-5
Utgivningsdatum: 20190601
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Sopor är en kortlek som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Kortleken består av kort-kvartetter med bilder av vardagsföremål grupperade efter hur de ska sorteras när de ska slängas eller återvinnas. På två kort i varje kvartett är ordet skrivet med versaler och på de andra med gemener. Kortleken kan bland annat användas för spelen ?Finns i sjön?, ?Löjliga familjerna?, ?Sortera mera? och ?Memory?.

En närmare beskrivning av kortleken samt spelregler finns i lärarhandledningen ?Materials egenskaper ? handledning?


Läromedelsserien "Naturvetenskap i vardagen"

Läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om naturvetenskap med relevans för vardagslivet.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Materials egenskaper
- Källsortering och återvinning
- Energianvändning
- Industrier och verksamheter
- Berättelser sagor och konst

Till de fyra första arbetsområdena finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter
Till arbetsområdet ?Berättelser, sagor och konst? finns endast en kortlek och en handledning.

Kortleken Sopor ingår i området "Källsortering och återvinning".

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Naturvetenskap i vardagen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp".

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Mönster och strukturer i naturen (2020) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021).


För vem?

Serien Naturvetenskap i vardagen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk.

Tillsammans med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Naturvetenskap i vardagen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.