Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Energianvändning: Digital Elevlicens 12 mån

Energianvändning: Digital Elevlicens 12 mån

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 195,00 kr
Bandtyp: Onlineprodukt
ISBN: 88777-63-8
Utgivningsdatum: 20190601
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Energianvändning – Digital är ett mycket enkelt självrättande övningsprogram som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband som rör vanliga energikällor samt elektricitet och värme i vardagslivet.

Övningarna består i att exempelvis dra streck genom labyrinter, lägga pussel, para ihop, sortera och ordna bilder och ordbilder. Övningarna presenteras med återkommande symboler samt inlästa instruktioner. Alla nya ord introduceras med ord+ordbild och alla skrivna ord går att lyssna på genom att klicka på ordet. dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. En knapp finns för att ta skärmavbild av elevens lösningar för dokumentation.

Innehållet i Energianvändning – Digital motsvarar det i följande arbetsböcker:
– Energikällor
– El och värme
De digitala övningarna har en något lägre svårighetsnivå än arbetsböckerna.


Läromedelsserien "Naturvetenskap i vardagen"

Läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om naturvetenskap med relevans för vardagslivet.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Materials egenskaper
- Källsortering och återvinning
- Energianvändning
- Industrier och verksamheter
- Berättelser sagor och konst

Till de fyra första arbetsområdena finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter
Till arbetsområdet ”Berättelser, sagor och konst” finns endast en kortlek och en handledning.

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Naturvetenskap i vardagen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp".

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Mönster och strukturer i naturen (2020) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021).


För vem?

Serien Naturvetenskap i vardagen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk.

Tillsammans med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Naturvetenskap i vardagen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.