Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Berättelser, sagor och konst: Handledning

Berättelser, sagor och konst: Handledning

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka 21.

Pris: 67,60 kr
Bandtyp: Häftad
ISBN: 88777-65-2
Utgivningsdatum: 20191101
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Berättelser, sagor och konst – handledning är en lärarhandledning samt kopieringsmaterial som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Lärarhandledningen passar att använda tillsammans med allt material i serien Naturvetenskap i vardagen, och även med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa.

Handledningen behandlar sätt att inkludera berättelser, sagor och konst i den naturvetenskapliga undervisningen. Den ger även förslag på berättelser, konstverk och musik som passar för varje punkt i det centrala innehållet i kursplanen för naturvetenskap i grundsärskolans åk 1-6.

I serien finns också instruktioner för att använda kortleken Natursagor samt en lättläst version av Sagan om hur snön fick sin färg.


Läromedelsserien "Naturvetenskap i vardagen"

Läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om naturvetenskap med relevans för vardagslivet.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Materials egenskaper
- Källsortering och återvinning
- Energianvändning
- Industrier och verksamheter
- Berättelser sagor och konst

Till de fyra första arbetsområdena finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter
Till arbetsområdet ”Berättelser, sagor och konst” finns endast en kortlek och en handledning.

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Naturvetenskap i vardagen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp".

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Mönster och strukturer i naturen (2020) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021).


För vem?

Serien Naturvetenskap i vardagen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk.

Tillsammans med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Naturvetenskap i vardagen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.