Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Lätta läsvägen A Online, Elevlicens 12 mån

Lätta läsvägen A Online,  Elevlicens 12 mån

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 75,00 kr
Bandtyp: Onlineprodukt
ISBN: 88777-69-0
Utgivningsdatum: 20200315
Språk: Svenska
Författare: Örtendal, Maj J


Datorövningarna till Lätta läsvägen används parallellt med Läs, övningsböcker och spel.
Programmet innehåller en rad olika sätt att träna.

1. Träning av sambandet språkljud och bokstavstecken av alla bokstäver i alfabetet.

2. Fonologisk träning parallellt med avkodningsträning genom
• Ljudsegmentering
• Ljudsyntes
• Bygga orden med bokstavskort eller skriva orden
• Läsa orden

3. Ordförståelseövningar.
• Para ihop ord och bild
• Skriva ord till bild,
• Memoryspel

4. Två slags vokalljud
• Markera och lyssna på vokal
• Lyssna på vokal och markera
• Lyssna på ord – markera vokal

5. Träning med flashcard-metoden innebär att ord och orddelar visas under kort tid (blinkar fram på skärmen) och dessa skall sedan läsas av eleven. Tiden kan ställas in från 4 sek till 100 msek. Detta är en vetenskapligt beprövad metod för att öka läsflytet.
• Frekventa småord
• Sammansatta ord
• Stavelser

6. Ljudförväxlingar – u-y, u-o, e-i, i-y, k-g, p-b, t-d, v-f
• Hörövning
• Skrivövning
• Läsövning

Läsflyt: Upprepad läsning av samma text genom följande övningar – tiden kan ställas in
• Mata fram ord
• Ord markeras
• Ord försvinner

Elevlicens, 12 mån.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.