Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Lätta läsvägen C Online, Skollicens 12 mån

Lätta läsvägen C Online,  Skollicens 12 mån

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 270,00 kr
Bandtyp: Onlineprodukt
ISBN: 88777-71-3
Utgivningsdatum: 20200601
Språk: Svenska
Författare: Örtendal, Maj J


Lätta läsvägen C online, skollicens 12 mån

Datorövningarna till Lätta läsvägen används parallellt med läseböcker, övningsböcker och läggspel. Programmet innehåller en rad olika sätt att träna.

1. Träning av sambandet språkljud och bokstavstecken av bokstäverna:
Ä, Y, P, D, Ö, G, Å, H, C, X, Z, W, Q (13 st)

2. Fonologisk träning parallellt med avkodningsträning genom:
• Hur många ljud
• Sätt ihop ljuden
• Bygga orden
• Läsa orden

3. Två slags vokalljud:
• Markera och lyssna på vokal
• Lyssna på vokal och markera
• Lyssna på ord – markera vokal

4. Träning med flashcard-metoden innebär att ord och orddelar visas under kort tid (blinkar fram på skärmen) och dessa skall sedan läsas av eleven. Tiden kan ställas in från 4 sek till 100 msek. Detta är en vetenskapligt beprövad metod för att öka läsflytet.
• Vanliga småord
• Ord med ändelser

5. Läsflyt: Upprepad läsning av samma text genom följande övningar – tiden kan ställas in.
• Mata fram ord
• Ord markeras
• Ord försvinner

6. Ljudförväxlingar – u-y, u-o, e-i, k-g, p-b, t-d
• Hörövning
• Skrivövning
• Läsövning

Skollicens, 12 mån.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.