Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Optik, PDF

Optik, PDF

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 364,00 kr
Bandtyp: PDF
Antal sidor: 36
ISBN: 88951-47-2
Utgivningsdatum: 2020
Språk: Svenska
Författare: Jungheim, Lena
Olsson, Elsa


Optik PDF tar upp:
•ljuskällor
•ljusets hastighet
•spegelbilder
•brännpunkt
•linser och •spektrum.

Fysikserien består av fem häften.
Detta elevmaterial ingår i vår No -serie vilken omfattar 4 arbetsområden: •biologi •fysik •kemi och •naturkunskap.
De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad.
Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum.
Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser.
Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter.
Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig.
Samtliga häften är utformade på ett mycket perceptionsvänligt sätt. Stor text, tydliga bilder, noggrant avvägd informationsmängd per sida samt väl tilltaget svarsutrymme.
För samtliga material i No-serien gäller att de är primärt utvecklade för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10–16 år.

KÖP AV OPTIK PDF
Optik PDF säljs med skollicens.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.