Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Solsystemet

Solsystemet

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 44,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 16
ISBN: 88951-60-1
Utgivningsdatum: 2020
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Solsystemet är en mycket enkel arbetsbok som ingår i läromedelsserien Mönster och strukturer i naturen. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband som rör solsystemet. Övningarna består i att dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. Alla nya ord introduceras med bild + ordbild.

Arbetsboken är begränsad till 16 sidor för att eleven ska uppleva det möjligt att klara av hela boken. Övningarna är anpassade för att även elever med begränsad läskunnighet ska kunna arbeta delvis självständigt.


Läromedelsserien "Mönster och strukturer i naturen"

Läromedelsserien Mönster och strukturer i naturen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om de naturvetenskapliga sammanhangen och mönstren i naturen.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Djur och växter
- Rymden
- Vatten
- Årstider och väder

Till varje arbetsområde finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter

Arbetsboken Solsystemet ingår i området "Rymden".

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Mönster och strukturer i naturen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp".

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Naturvetenskap i vardagen (2019) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021).


För vem?

Serien Mönster och strukturer i naturen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk.

Tillsammans med läromedelsserierna Naturvetenskap i vardagen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Mönster och strukturer i naturen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.