Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Kodex

Kodex

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 3 360,00 kr
ISBN: 88951-93-9
Utgivningsdatum: 20210830
Språk: Svenska
Författare: Skoglund, Ann


KODEX – Ett effektivt verktyg vid läs-och skrivsvårigheterVad är KODEX?
KODEX är ett skolforms- och åldersneutralt material som steg för steg visar svenska språkets uppbyggnad från det enkla fonemet till flersammansatta helord (inklusive betoning).KODEX är ett omfattande, enkelt och användbart material med tydliga multisensoriska övningar som stegvis via avgränsade mål och moment förklarar hur svenska ord konstrueras. Förutom genomgång av ljudenliga ord läggs stor vikt vid läsning och stavning av ljudstridiga ord inklusive dubbelteckning.KODEX vänder sig till elever med läs- och skrivsvårigheter men också till föräldrar och pedagoger som känner att de har behov av mer kunskap och material - specifikt om dyslexi- men också mer allmänt om problematik kring läs- och skrivsvårigheter.I materialet ingår: Manual, Läs- och skrivtekniska övningar (fri kopiering), fysiskt material (tavelkort, ordkort och spelplaner), instruktionsfilmer och möjlighet till support. I filmerna ingår även information om hur läs- och skrivsvårigheter påverkar individen.Mer om KODEX hittar du på hemsidan kodex.nu
Där kan du se utdrag ur materialet, titta på KODEX-filmerna och mycket mer!


Svenska Dyslexiföreningen har tilldelat Ann Skoglund Anita Sandells pris 2023. Priset delas ut för förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet till personer som i sin yrkesgärning uträttat något som inneburit en väsentlig förbättring för barn eller vuxna med läs– och skrivsvårigheter.

Produktionsstöd för detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).