Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Toleransparlören 15-pack

Toleransparlören 15-pack

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 428,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 40
ISBN: 89454-02-6
Språk: Svenska
Författare: Klara Ljungberg


Det här är ett paket med 15 exemplar av handboken Toleransparlören. Boken säljs även i enskilda exemplar.Toleransparlören är en handbok i att skapa utvecklande samtal om rasism, integration och fördomar. Här förklaras grunderna i att på ett konstruktivt sätt bemöta intoleranta åsikter, tillsammans med konkreta exempel på låg-affektiva frågeställningar att använda istället för konfrontativa argument.Handboken bygger på erfarenheter från många års arbete med frågor om tolerans i skolan. Författaren Klara Ljungberg har lett samtal med såväl elever som uttryckt rasistiska åsikter som med deras klasskamrater och lärare som upplevt stor frustration över att inte veta hur de bäst ska agera för att stärka ett öppet och inkluderande samhälle.
Varför behövs en toleransparlör?
Skolverket tydliggör att skolan aktivt ska motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.Om vi verkligen vill främja tolerans är det dock av hög vikt att dessa insatser sker på rätt sätt. Att möta fördomar med offensiva argument riskerar leda till en diskussion som bara ökar motsättningarna. Personen vi försöker övertyga med våra argument kommer istället söka stöd för sin världsbild hos andra likasinnade. Ofta i forum på nätet där ståndpunkten riskerar att radikaliseras ytterligare.Toleransparlörens metoder innebär att vi istället för att försöka vinna argumentationen kan erbjuda den vi pratar med alternativa sätt att tänka – en viktigare vinst om vårt mål är ett öppnare samhälle!
För vem?
Toleransparlören är framtagen med utgångspunkt i erfarenheter och exempel från gymnasieskolan. Metoden och arbetssätten kan användas i verksamheter för alla åldrar, men tonåren är en särskilt viktig period för att arbeta med just värdegrundsfrågor, då det är en period då värderingar och åsikter ofta grundläggs och befästs.Toleransparlören riktar sig inte endast till lärare, utan metoden kan med fördel användas av all personal i skolan. Den kan även användas av personal i andra verksamheter än skolor, där det finns ett behov av att bemöta och diskutera rasism, fördomar och intolerans.
Föreläsningspaket
Toleransparlören erbjuder även föreläsningar riktade både till skolpersonal och elever. Handboken Toleransparlören kan även köpas som en del av et föreläsningspaket. För mer information, se https://www.toleransparloren.se