Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

I tiden - tidsresan

I tiden - tidsresan

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 261,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 164
ISBN: 89454-29-3
Utgivningsdatum: 2022
Språk: Svenska
Författare: Jonasson, Jeanette
Jonasson, Marcus


Tryckt version av I tiden, ett basläromedel i historia som följer Astrid, en tonåring som ger sig ut på en tidsresa för att lära sig mer om historien. Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och omvärlden behandlas kortfattat och med ett mycket enkelt språk.
Läromedlet är reviderat 2022 och innehåller nu också fördjupningstexter till varje kapite för de elever som vill läsa mer.

Till materialet finns även en Lärarewebb som innehåller en lärarhandledning och även boken inläst. I lärarwebben finns
till alla avsnitt frågor indelade i tre nivåer, där de enklaste är flervalsfrågor och de svåraste uppmuntrar eleven till egen reflektion. Lärarwebben innehåller också ett antal fördjupningstexter i PDF format.

Som komplement till I tiden finns en serie med åtta småböcker som behandlar historiska förändringsprocesser. I dessa häften berättas om hur olika fenomen har förändrats genom historien – allt från skriftens till pengarnas och sophanteringens utveckling.
I tiden finns också som ett digitalt, interaktivt läromedel med all text inläst.

Materialet följer kursplanen för Historia 1 i gymnasiesärskolan, men passar även elever i senare delen av grundsärskolan och andra behov av ett riktigt lättläst basmaterial i ämnet.