Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Kan matematik - Lärarhandledning

Kan matematik - Lärarhandledning

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 147,00 kr
Bandtyp: E-läromedel
Antal sidor: 54
ISBN: 89729-12-4
Utgivningsdatum: 20230921
Språk: Svenska
Författare: Lundblad, Anna


KAN MATEMATIK LÄRARHANDLEDNING är en handledning till serien Kan matematik. I handledningen finns förteckningar över respektive boks mål/innehåll tillsammans med tips på praktiska övningar och några lektionsplaneringar. Övningar/lektioner är skapade för att kunna användas i ett inledande arbete med ett specifikt mål/innehåll kopplat till vissa sidor i böckerna. Till lärarhandledningen hör också ett antal kopieringsunderlag.


OM SERIEN KAN MATEMATIK
Kan matematik Lärarhandledning ingår i serien ”Kan matematik”. Serien består av tio mycket enkla arbetsböcker som tillsammans behandlar taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0–100. Varje bok i serien behandlar ett avgränsat område och har en långsam progression samt ett litet sidantal. ”Kan matematik” har en mycket luftig layout, med få övningar på varje sida. Instruktioner ges med stor och tydlig text kombinerad med bildstöd i form av widgitsymboler och andra symbolbilder. Övningarna är till mycket stor del utformade med bilder på klossar och föremål som konkretiserar innehållet och bidrar till bättre förståelse.

Eleven besvarar uppgifter genom att dra streck, färglägga, ringa in, kryssa över och skriva siffror. Samma redovisningsformer återkommer i hela läromedelsserien. Även dessa instrueras med både text och bildstöd. Varje sida inleds med ett exempel som eleven kan öva på tillsammans med sin lärare för att sedan arbeta vidare, antingen med stöd eller på egen hand. Läromedlet ”Kan matematik” bygger på delar av det centrala innehållet i Skolverkets kursplan för matematik i anpassad grundskolas åk 1–6 samt kursplanen i matematik för grundskolans åk 1–3, framförallt inom kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning”.

I serien Kan matematik ingår följande titlar:
1. Kan matematik – Talen 0-10
2. Kan matematik – Talen 10-20
3. Kan matematik – Addition 0-10
4. Kan matematik – Subtraktion 0-10
5. Kan matematik – Addition 10-20
6. Kan matematik – Subtraktion 10-20
7. Kan matematik – Addition och subtraktion 0-20
8. Kan matematik – Talen 20-100
9. Kan matematik – Addition 20-100
10. Kan matematik – Subtraktion 20-100


FÖR VEM?
Serien ”Kan matematik” riktar sig till såväl elever i anpassad grundskolas åk 1–6 som elever i grundskolans åk 1–3 som behöver anpassat läromedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, till exempel på grund av dyslexi, språkstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kan matematik kan också passa elever med svaga svenskkunskaper.

Bildstödet, exempeluppgifterna och de återkommande uppgiftstyperna gör undervisningen mindre beroende av läsförmåga och underlättar för elever som har svårt att förstå instruktioner, avkoda och förstå skriven text och/eller har begränsat arbetsminne. De tydliggörande exemplen och de många varierade övningarna av samma moment stöttar elever som har svårigheter med den abstrakta förståelsen.