lasklar logotyp

Läsklar metodpaket: Analogt 2 terminers leasing + Digitalt 2 terminers skollicens

Läsklar metodpaket: Analogt 2 terminers leasing + Digitalt 2 terminers skollicens

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 900,00 kr
Bandtyp: Färdigt paket med utbildningsvideo
ISBN: lk-00001
Språk: Svenska
Författare: Anna Aldenius Isaksson


Vad är Läsklarmetoden?

En multisensorisk läsinlärningsmetod för F-3, som visat sig speciellt effektiv för barn med inlärningsutmaningar samt nyanlända. Metoden startar med det analoga materialet där fonlogisk medvetenhet samt koppling mellan fonem och grafem lärs in. Därefter tar det digitala materialet vid där barnet får öva på att lyssna ut ord samt lära sig sammanljudning, snabbläsning och morfemkunskap. Det analoga samt digitala materialet används med fördel tillsammans men kan också användas separat beroende på barnens utgångspunkt."Sedan de började jobba med Läsklar har skolan inte behövt starta några utredningar om särskilt stöd när det kommer till elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, varken i förskoleklassen eller årskurs 1. Vi hör lärarna säga att det här är det bästa de varit med om. De tycker verkligen att det har varit en hjälp. Det finns ett emotionellt perspektiv där eleverna får hjälpa figurerna att komma hem. Man tycker om figuren, man tar hand om den och man hjälper den. Då fastnar det i minnet."Eva Pennegård - Specialpedagog och lektorSå här fungerar det analoga materialet

Läsklarmaterialet är anpassat för individ- och gruppundervisning, med både hus, figurer och ordbilder skapade för att underlätta inlärning i grupp. Metoden är snabb och kräver endast 10 till 20 minuters arbete om dagen under 8 veckor, och kräver i princip ingen lektionförberedelse. Eleverna kan förväntas lära sig de flesta bokstäverna och ljudsammansättningarna på ca 10 timmar, enligt resultaten från den stora randomiserade studien som inkluderade elever med lässvårigheter.Läsklar bygger på flera viktiga principer som bidrar till dess effektivitet:

 • Lekfullt - det är roligt för barnen!

 • Fokus på fonologisk medvetenhet: Metoden hjälper elever att utveckla fonologisk medvetenhet, vilket är avgörande för framgångsrik läsinlärning.

 • Koppling mellan fonem och grafem: Läsklar kopplar ljud (fonem) till bokstäver (grafem), vilket stödjer avkodning av ord.

 • Multisensorisk - aktiverar olika sinnen vilket hjälper barnen att minnas

 • Metodisk - det finns en plan för de 3 stegen som är lätt att följa
Läsklar är flexibel och användbar för barn med olika funktionsvariationer och har visat positiva resultat med både förskolebarn och elever i förskoleklasser. Det rekommenderas att utföra Läsklar i små grupper om upp till 12 barn eftersom detta ger varje elev mer talutrymme och interaktion. Undervisning enskilt eller med två elever kan behövas med elever som har har stora fonologiska utmaningar.Länk till videopresentation av materialet http://bit.ly/46ssCbj
(obs. videon visar en äldre version av materialet)Vad är de största fördelarna med Läsklarmetoden?

 • Tids- och resultateffektiv, speciellt för barn med inlärningssvårigheter och nyanlända.

 • Snabb och enkel att ta till sig och lära ut och kräver i princip ingen lektionsförberedelse.

 • Rolig och engagerande för barnen.Hur och när används Läsklarmetoden?

 • Allra mest värdefullt är om metoden används i grupp redan i Förskoleklass.

 • Om någon el. några upptäcks ha det svårare, hänger dessa lätt med genom korta individ- eller smågruppsessioner.

 • Insatsen för gruppundervisningen är ca 15 minuter/dag i 8 veckor. (ca 10tim totalt)

 • Om ni idag har behov av individinsatser i äldre årskullar så kan metoden användas även där (när metoden har implementeras kan det behovet ha minimerats eller t.o.m eliminerats).Vad säger lärare om Läsklar?


“Barn kan ha svårt att skilja på fonologin och bokstavens namn. Detta kan hindra elever från att få till en fungerande läsning men efter träning med hjälp av Läsklar så brukar de knäcka läskoden. Jag har upptäckt att det även är bra för elever med annat modersmål eftersom vi har fler vokaler än andra språk. Många hör inte skillnad på bland annat a, o, u, å.”

Ingela Gullberg - lärare, Sallerupsskolan“Det jag framför allt har sett är att handalfabetstecknet hjälper barnen att komma ihåg. Handen har man ju alltid med sig och det stärker minneskapaciteten.”

Ann-Charlotte Ahlin - Lågstadielärare och speciallärare“Några elever i varje klass knäckte inte läskoden. Efter ett par år i skolan fick de lära om. Då hade de redan misslyckats en gång. Jag fick ägna väldigt mycket tid åt att motivera eleven. Men nu behövs inte det. Med metoden Läsklar lär sig alla elever läsa mycket tidigare, och de lär sig teckenspråk på köpet.”

Catarina Kvist. - specialpedagog"Vi har använt Läsklar i förskoleklassen på vår skola i några år nu, både på individnivå och på gruppnivå. Jag är så nöjd med att få arbeta med detta inspirerande material med mina elever. Mycket tack vare hur Läsklar är utformat så blir eleverna väldigt engagerade och intresserade. De uppskattar verkligen att arbeta med Läsklar i grupp och att få lära sig tillsammans. Vi ser en tydlig utveckling och goda resultat i deras fonologiska medvetenhet."

Camilla Kertez - Förskollärare”Sedan 2013 har jag arbetat med metoden Läsklar. Eleverna har lyckats knäcka läskoden under hösten i åk 1! Det gäller också elever med utvecklingsförseningar, språkstörningar och nyanlända med annat ljudsystem. Alla har tyckt att det har varit kul. Särskilt när vi har arbetat med de små figurerna och deras ”hus”. Tänk vilken lycka för de enskilda elever som slipper känna sig underlägsna när alla andra elever lär sig! För att inte tala om den besparing det blir för skolan! Jag rekommenderar varmt den multisensoriska lässtartsmetoden”.

Viveka Strömqvist Lågstadielärare“Resultatmässigt har vi sett väldigt goda framgångar, när vi lämnar över till årskurs ett har vi sett att oj, det här har gett effekt. De är duktiga och har kommit igång väldigt bra.”

Liselotte Olsson - förskollärare"Idag har bade Oscar och Maja ljudat och läst stavelsekort, småord och med pyttelite stöd varsin sida i apans bok! Lyckan är fullständig. För stora som små!" Heja Läsklar!”


Länk till videorecension av metoden av lågstadielärare och specialpedagog Lotta Ahlin
https://bit.ly/3Qevume
Metodpaketet innehåller:

 • Träfigurer, 24st med hand-illustrerade motiv.

 • "Hus" i trä med 24 bokstavsfack (lägenheter) och praktisk funktion för undervisning på bord och vägg.

 • Ordkort, 20st (12x12cm) med fonologiskt enkla ord med magnetisk baksida.

 • Stavelsekort för snabbare sammanljudning och ökad säkerhet i bokstavskunskap, med inkluderat häfte för att logga framsteg.

 • Bokstavsbrickor, 29st versaler.

 • Praktisk förvaringslåda i trä.

 • Videokurs i 6 delar för lärare i metoden online.

 • Skriftlig handledning med noggranna instruktioner online.Lärarvideokursen innehåller:

 • Teori: Kring hjärnan, minnet och att arbeta multisensoriskt i form av samtal med skolpsykologen Ellen.

 • Steg 1: Lerfigurerna flyttar in i sina ”bokstavshus” Utförlig (där ). Speciallärare Lotta Ahlin visar när hon jobbar med barn i en förskola.

 • Steg 1: Demonstration där speciallärare Anna visar metoden tillsammans med ett barn.

 • Steg 2: Lyssna ut alla ljud i orden. Speciallärare Lotta visar.

 • Steg 3: Speciallärare Lotta visar.

 • Handalfabetet: Hur man kan skapa minnesknep för att komma ihåg hur man gör de olika bokstäverna. Speciallärare Anna visar.Länk till klipp från session med metoden

https://bit.ly/3PWTjh4De vetenskapliga resultaten

Två effektutvärderingar är gjorda där forskarna ser ”anmärkningsvärt starka resultat”
Den större studien, publicerad i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften The Journal of Educational Research, gjordes på 161 elever på 12 svenska skolor under ledning av Jens Dietrichson PHD. Studien bekostades av IFAU, (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).Några nyckelresultat från studien där Läsklar jämfördes med liknande metoder (som används flitigt i svenska skolor):

 • 3 gånger fler knäckte läskoden

 • 5 gånger så många ord avkodade

 • Nästan dubbelt så hög bokstavskännedom.Referenser:

A multi-sensory tutoring program for students at-risk of reading difficulties. Evidence from a randomized field experiment. 
https://swopec.hhs.se/ifauwp/abs/ifauwp2019_007.htmEn multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter. - Resultat från ett randomiserat fältexperiment

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/r-2019-08-en-multisensorisk-lasinlarningsmetod-for-elever-med-risk-for-lassvarigheter.pdf"I princip vem som helst som har någon typ av lässvårighet kan knäcka läskoden med en kort och intensiv insats."

- Jens Dietrichson PHD - danska statliga forskningsinstitutet VIVELäsklar Online

Läsklar Online passar att användas efter metodpaketet för att utveckla läsningen ytterligare. Det är ett enkelt och kraftfullt program i 4 steg, som används efter eleverna slutfört det fysiska metodmaterialet, vilket hjälper eleverna att komma ännu ett steg i sin automatisering.Med Läsklar Online får barnen i ökande svårighetsgrad

 1. Lyssna ut och skriva korta ord.

 2. Sammanljudning: Läsa ord och välja rätt bild.

 3. Snabbläsning: Lära sig läsa ord fort.

 4. Böja ord (morfemkunskap).Programmet passar bäst för barn som redan kan de flesta bokstavsljuden och har börjat avkoda ord (Det analoga materialet kan hjälpa dem att komma dit). De lär sig dessutom att skriva på tangentbord. Under tiden får barnet följa en historia. Det är barnets vänner från det fysiska materialet (apan, lejonet, elefanten och draken) som hamnat i vattnet och måste räddas! Det finns också användbara överraskningar längs vägen.Länk till videopresentation av det digitala programmet

https://bit.ly/45pWsf3

Kostnad

Metodpaketet kostar 1900kr/läsår.

Vid köp i jan-aug gäller licensen fram till sista augusti året därpå. Vid köp i sept-dec gäller licensen fram till sista december året därpå. Därefter förnyas licensen årligen.Läsklars stora nöjdhetsgaranti:

 • 100% pengarna tillbaka garanti: Om ni (mot vår förmodan) inte skulle vilja fortsätta med metoden vid läsårets slut (efter att ni börjat betala för metoden), så är ni välkomna att skicka tillbaka materialet, så återbetalar vi er det fulla årsbeloppet.

 • Skade- och försummelsegaranti: Om något försvinner eller (mot förmodan) går sönder skickar vi kompletteringsmaterial kostnadsfritt.

 • Uppdaterings-garanti: Om vi uppdaterar eller utvecklar materialet med ytterligare komponenter skickar vi dessa till er kostnadsfritt.Utöver detta ger vi just nu också möjlighet till personlig uppstarts-support av en expert på metoden, för att hjälpa dig komma igång med metoden på allra bästa sätt.