lasklar logotyp

Läsklar online

Läsklar online

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 297,00 kr
ISBN: lk-00009
Utgivningsdatum: 2023-04-06
Språk: Svenska


Läsklar Online

Läsklar Online är ett enkelt datorprogram för elever som kan de flesta bokstavsljuden och är på väg att börja kunna avkoda ord. En del elever kan behöva stöttning från lärare medan andra som kommit lite längre i sin läsutveckling på egen hand blir snabbare i sin ordavkodning!

Detta är en första version av Läsklar Online och därför ger vi tillgång till programmet under resten av året till 70% rabatt. Licensen gäller för 100 elever.

SPSM har bidragit ekonomiskt till framtagandet av programmet.